PDF Print E-mail

NÁHRADNÉ ZDROJE ELEKTRICKEJ ENERGII


Náhradné zdroje elektriny ako uvádza názov nahradzujú zdroje elektrickej energie pri odstavení verejných
sietí a zdrojov elektrickej energie. Môžu sa využívať aj v miestach kde nie je elektrická sieť dostupná a je
potrebná pre potrebu ľudí alebo prevádzok. Slovensko sa opäť stáva priemyselnou krajinou, pričom veľké
prevádzky ako aj rôzne časti budov, okrskov a mestských častí si nemôžu dovoliť odstávku od zdroja
elektrickej energie či už z prevádzkových ale aj životne dôležitých (nemocnice) dôvodov.


11        12


Dôvodov prečo inštalovať náhradné zdroje energie ako už vyplýva z predchádzajúceho je niekoľko:


· Revízie13.
· Rekonštrukcie a opravy sieti
· Nespoľahlivosť verejných sietí
· Nepretržitá prevádzka aj v prípade výpadku
· Zabezpečenie životne dôležitých prístrojov

 

Náhradné zdroje elektrickej energie sú stabilným zdrojom elektrickej energie a môžu ako v núdzovom, tak
aj v normálnom režime nahradiť výpadok, alebo nedostatok energie z verejnej sieti. Môžu fungovať
v podstate nepretržite v závislosti na objeme palivovej nádrže, ktorá môže byť priebežne doplňovaná. Ako
palivo môžeme použiť podľa druhu motora naftu, benzín ale aj LPG.


Podľa mobility môžeme rozdeliť náhradné zdroje na:
· Stabilné (stacionárne)
· Mobilné (prívesy, návesy)


Ak máte záujem o inštaláciu takého zdroja pre Váš dom, mesto, prevádzku alebo firmu kontaktujte prosím
našu spoločnosť.