PDF Print E-mail

SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM (LPS)

 

Štyri triedy LPS (I až IV) sú stanovené a priradené k úrovniam ochrany pred bleskom. Požadovaná trieda LPS sa musí vybrať a základe analýzy rizika.Vonkajší LPS sa môže vo väčšine prípadov prichytiť ku chránenej stavbe. V odôvodnených prípadoch sa použije izolovaný (oddialený) vonkajší LPS (prostredie s nebezpečenstvom výbuchu, požiaru...)
Zachytávacia sústava:


- zachytávacie tyče (vrátane samostatne stojacích stožiarov), 24031-004-8d61dac0
- závesné laná,
- mrežová sieť vodičov uzemnenie

 

 Metódy na stanovenie umiestnenia zachytávacej sústavy:

obvb lightning rods series 138     · metóda ochranného uhla
     · metóda valivej gule
     · metóda mrežovej sústavy


 

 

Sústava zvodov:

Zvody sa majú rozmiestniť pravidelne po obvode- typické vzdialenosti
Trieda LPS I
Trieda LPS IV
Zvyčajná vzdialenosť 10m16
Zvyčajná vzdialenosť 20m


Uzemňovacia sústava:

Odporúča sa odpor uzemňovacej sústavy nižší ako 10Ω
-uzemňovače usporiadania typu A
-uzemňovače usporiadania typu B
-náhodné uzemňovača