PDF Print E-mail

O NÁS


Firma Konel s.r.o je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I pod vložkou 41062/B.
Naša firma poskytuje už 20 rokov, kvalitné služby v oblasti v stavebníctva a všetkých profesií s ním
súvisiacich. V minulosti sme boli súčasťou stavebnej firmy Das-pro s.r.o, ale pre stále sa rozširujúce pole
pôsobnosti a potreby trhu vznikla firma Konel s.r.o, ako samostatný podnikateľský subjekt. Za roky nášho
pôsobenia sme naprojektovali a zrealizovali stovky stavieb, počnúc rodinnými a bytovými domami, cez
administratívu, rádio a televízne vysielače, ako aj náhradné zdroje elektrickej energie atď. Štatistickým
hodnotením sme prišli na zaujímavé hodnoty našich aktivít, pričom od deväťdesiatych rokov, sme
zrealizovali a sprevádzkovali:


· 10 000 kilometrov elektrických káblov                                         2
· 30 diesel agregátov
· 500 elektrických prípojok
· 25 vzduchotechnický jednotiek
· Tisícky svietidiel a ovládaní
· Stovky rekonštrukcií (bytové domy, vysielače,...)  

   

V súčasnosti sa naše portfólio služieb pohybuje od projektu, cez dodávku a realizáciu elektrických
a energetických zariadení a inštalácií, medzi ktoré najvýznamnejšie patria:
Elektrické služby a zariadenia:


3    · Silnoprúdové elektroinštalácie
    · Slaboprúdové elektroinštalácie
    · Bleskozvody
    · Elektronické zabezpečovacie zariadenia
    · Sieťové LAN rozvody
    · Náhradné zdroje elektrickej energie
    · Osvetlenie
    · MaR    

· Revízie elektrických zariadení v objektoch "A" a "B"  do 1000V vrátane bleskozvodov

Energetické služby a zariadenia:
4         · Energetický audit budov
         · Energetická certifikácia budov
         · Vetranie a klimatizácia
         · Vykurovanie
         · Potrubné rozvody Viega
         · Chladenie
         · Obnoviteľné zdroje energie (solárne zariadenie,TČ, ...)
         · Projekčná činnosť


Široká oblasť našich služieb si žiada adekvátne množstvo odborníkov a projektantov, pre úspešný návrh,
dodávku a realizáciu, a preto ak máte akékoľvek otázky a požiadavky, ráčte sa obrátiť na našu firmu.