PDF Print E-mail

ELEKTROINŠTALÁCIE


Súčasný trend v oblastí elektrospotrebičov, osvetlenia a elektroinštalácií musí spĺňať náročné požiadavky
najnovších noriem, ktoré sú kladené na dimenzovanie a bezpečnosť rozvodov elektrickej energii
v budovách ale aj v exteriéri. Požiadavkám noriem a predpisov dnes nevyhovujú budovy postavené v čase
výstavby spred dvadsať a viac rokov, ktoré sú poddimenzované a je potrebné ich rekonštruovať. V tom
čase sa všeobecne šetrilo so strategickými surovina akou bola meď, takže prierezy vodičov sú
nedostačujúce pre odbery elektrickej energie súčastnosti, pričom väčšinou sú použité hliníkové rozvody
elektroinštalácii, ktoré sa v minulosti používali.
Dnešné požiadavky noriem napríklad zakazujú vo vnútorných inštaláciách používať hliníkové vodiče.
Elektroinštalácie musia vyhotovovať sústave TN-S, kde popri krajných vodičoch samostatne vedieme
ochranný vodič PE a neutrálny vodič N. Sústava TN-S je oproti sústave TN-C s kombinovaným PEN
vodičom bezpečnejšia. Materiál vodičov a inštalačných rúrok musí byť taký, aby sa v prípade požiaru nimi
nemohol šíriť oheň. Inštalačné škatule so skrutkovými spojmi majú väčšinou päť mostíkov na samostatné
spájanie vodičov PE a N. Čoraz častejšie sa však môžeme stretnúť so spojmi realizovanými pomocou
priestorovo úspornejších bezskrutkových svoriek /napr. Wago/.
Už pri samotnom návrhu sa musí uvažovať so stále sa zvyšujúcimi sa požiadavkami na elektronické
vybavenie budovy, pričom sa znižuje príkon samostatných zariadení, avšak sa zvyšuje počet v jednotlivých
budovách a preto ich príkon rastie.
Všetky požiadavky zahrňujeme do projektov a realizácií, medzi ktoré patria aj:


· elektroinštalácie bytových objektov a rodinných domov,
· elektroinštalácie hotelov a polyfunkčných domov,56
· elektroinštalácie priemyselných hál,
· montáž a opravy bleskozvodov,


 

7   · montáž a dodávka verejného a záhradného osvetlenia
   · elektroinštalácie rádio a televíznych vysielačov
   · dodávka a montáž interiérových, exteriérových a priemyselných svietidiel 8
   · regulácia osvetlenia
   · opravy, údržba a servis elektrických zariadení
   · revízie elektrických zariadení


 

V prípade ak ste nenašli Vami požadovanú službu, prosím kontaktujte nás a mi Vás radi informujeme
a poradíme s jej úspešným riešením.